Son Gelir İdaresi Başkanlığı Haberleri

16 Mayıs 2015 Tarihinde Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının Sözlü Sınav Tarihleri ve Sınav Giriş Yeri Açıklandı.

16 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak...


Kurumlar Vergisi Özkaynakla Finansman Teşviki Uygulamasında İndirim Oranına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete?de Yayımlandı.

30.06.2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 2015/7910 sayılı Kararname ile...


6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 4.Taksit Ödemesinde Son Gün Unutmayınız!

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ...


Tüzel Kişiliği Kaldırılan İl Özel İdarelerinin Gelirlerine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.

26/06/2015 tarihli ve 2015/4 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde; 6360 sayılı Kanunun...


Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna Uygulaması Hakkında KDV Genel Tebliği Resmi Gazete?de Yayımlandı.

27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 3 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel...


Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru

Başkanlığımızca 18 Ekim 2014 tarihinde yazılı, 26-27-28 Kasım 2014 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan...


2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı.

2014 Yılı vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi, Gayrimenkul Sermaye İradı ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin...


İkmalen, Re?sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 455 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü ...


E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen ...


E-Yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 453 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ...


Vergi İadesi Konulu Sahte e-Postalara Dikkat!

Gelir İdaresi Başkanlığının adı kullanılarak vergi iadesi işlemlerine ilişkin sahte e-postaların ...


1 Sıra No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete?de yayımlandı.

06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 9 Sıra No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü ...


1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı.

06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 3 Sıra No.lu IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ...


Elektronik Ürün Senedi Alım Satım Belgesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de yayımlandı.

03.06.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 452 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde; elektronik ürün ...


435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete?de yayımlandı.

03.06.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:435)?nde Değişiklik Yapılmasına ...


426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete?de yayımlandı.

03.06.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)?nde Değişiklik Yapılmasına ...


"Türkiye'deki Kayıt Dışı Ekonominin ve Vergi Açığının Boyutunun Ölçülmesine İlişkin Yöntemler, Görüşler ve Öneriler Çalıştay"ı Gerçekleştirilmiştir.

?Türkiye?deki Kayıt Dışı Ekonominin ve Vergi Açığının Boyutunun Ölçülmesi Çalıştay?ı 26 Mayıs 2015 tarihinde ...


18 Nisan 2015 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı.

18 Nisan 2015 tarihinde yazılı, 25,26,27 Mayıs 2015 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan...


Türkiye Cumhuriyeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin Birinci Tur Müzakereler Gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti arasında...


Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı.

16 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş yazılı sınav sonucu...


Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.

14/05/2015 tarihli ve VUK-78 / 2015-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile...


KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak...


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri Gelir İdaresi Başkanlığını Ziyaret Etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Topluluğu...


Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştayı Tamamlandı.

Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştayı 2 Mayıs 2015 tarihinde...


Yeni Bir Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması İmzalanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında, 30/04/2015 tarihinde yeni bir ...