Son Gelir İdaresi Başkanlığı Haberleri

18 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.

Sınav 18 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak...


Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı.

23.03.2015 tarih ve VUK-72 / 2015 -2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca...


16 Mayıs 2015 Tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır.

Başkanlığımızca, açık bulunan kadrolara atanmak üzere...


5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ?Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna? Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Güncellendi.

Başkanlığımızca hazırlanan 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 19.2.2014 tarihli ve ...


Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3 Yayınlanmıştır.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması kapsamında...


Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı.

Başkanlığımızca 21-22 Ocak 2015 tarihlerinde yazılı, 18 Mart 2015 tarihinde sözlü bölümü yapılan ...


Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu Yayınlanmıştır.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması kapsamında ? Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu Sürüm 1.0...


Uludağ Üniversitesi Öğrencileri Gelir İdaresi Başkanlığını Ziyaret Etti.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan GERÇEK ile Maliye ve İktisat Bölümü ...


Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete?de Yayımlandı.

05.03.2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 8 Seri No.lu...


ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazede?de yayımlanmıştır.

05.3.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde ...


Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflerin GMSİ Beyannamelerinin İkametgahlarında Alınması Hizmeti

2014 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin 1 Ocak 2014 ? 31 Aralık 2014 dönemine ait beyana tabi...


Başkanlığımızın 2014 Yılına Ait "Faaliyet Raporu" Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere...


Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı.

Gerçek kişilerin 2014 yılında elde ettiği gelir unsurlarına ilişkin kazanç ve iratlar için...


Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Sonucu Açıklandı.

28 Aralık 2014 tarihinde yazılı, 16-27 Şubat 2015 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan ...


Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı.

Başkanlığımızca 21-22 Ocak 2015 tarihlerinde yapılan Devlet Gelir Uzmanlığı ...


Ocak 2015 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.

23.02.2015 tarih ve DV-21/2015-1 sayılı Damga Vergisi Kanunu Sirkülerinde...


Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

23.02.2015 tarih ve VUK-71/2015-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde...


26. Vergi Haftası, 23 Şubat - 1 Mart 2015 Tarihleri Arasında Tüm Yurtta Kutlanıyor.

26. Vergi Haftası, 23 Şubat - 1 Mart 2015 tarihleri arasında...


6552 sayılı Kanunun 74 üncü Maddesine İlişkin İç Genelge Yayınlandı.

18.2.2015 tarih ve 2015/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi?nde...


Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Yayınlandı.

11.2.2015 tarih ve 2015/1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge'de...


Nakliyecilik Faaliyetine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı.

2.2.2015 tarih ve 2015/1 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde, nakliyecilik faaliyeti ile uğraşan ...


Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzları Güncellenmiştir.

Daha önce yayımlanmış olan 05/03/2013 tarihli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzları...


ÖNEMLİ DUYURU !

Yunus Emre, 2 Eylül, Battalgazi ve Taşbaşı Vergi Daireleri?nin Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı adı altında birleştirilerek tek vergi ...


Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.

Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan...


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete?de Yayımlandı.

2015/7205 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda...