Son Gelir İdaresi Başkanlığı Haberleri

6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Borçlarını Yapılandıran Mükelleflere İlişkin Duyuru

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci maddeleri kapsamında borçlarını yapılandıran ve 18 taksit seçeneğini tercih eden...


Eskişehir Özdeğerlendirme ? İyileştirme Çalışmaları Sonuçları Gelir İdaresi Başkanlığında Üst Yönetim İle Paylaşıldı.

EFQM Mükemmellik Modelinin kurumumuzda yayılımını sağlamak amacıyla Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığında ...


Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı.

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak...


63 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de Yayımlandı.

17.4.2014 tarih ve 63 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği?nde; Emlak Vergisi Kanunu?nun ...


44 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de Yayımlandı.

17.4.2014 tarih ve 44 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği?nde; Belediye Gelirleri Kanunu?nun ...


Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı.

Mirasçıların vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan ?Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi?...


Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi Yayınlandı.

Mükellefleri hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan ?Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi? ...


2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayınlandı.

11.4.2014 tarih ve ÖTV-1/2014-2 sayılı 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde...


ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçeye İlişkin Sirküler Yayınlandı.

11.4.2014 tarih ve ÖTV-1/2014-1 sayılı 20 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; ÖTV ...


Yabancılar İçin İkamet Tezkerelerinin Bedellerinin Yeniden Tespitine İlişkin Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

10.4.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 2014/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel ...


Elektrik Üretimi Lisans Harçlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

4.4.2014 tarih ve HK-13/2014-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirküleri?nde...


Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete?de Yayımlandı.

08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 44 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel ...


24 Mayıs 2014 Tarihinde Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacaktır.

Söz konusu ilan için...


e-Defter Kılavuzlarının Güncellenmesi ve Elektronik Başvuruya İlişkin Duyuru

e-Defter Uygulamasına elektronik başvuru imkanı başlamıştır. Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Rehberi...


Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı.

4.4.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan ...


435 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

3.4.2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ...


e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura...


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

25.3.2014 tarih ve GVK-96/2014-3/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; 25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken...


25. Vergi Haftası Kapsamında Eskişehir Odunpazarı Ticaret Meslek Lisesi Öğrencileri Gelir İdaresi Başkanlığı?nı Ziyaret Etti.

Eskişehir Odunpazarı Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Fatih KIZILTEPE ve Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları...


Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Süresi 25 Mart 2014 Salı Günü Sona Erecektir.

Gerçek kişilerin 2013 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için beyanname ...


Dar Mükellefler İçin Kira Geliri Rehberi İngilizce Olarak Yayınlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan "Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi"...


Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı.

17.3.2014 tarih ve GVK-95/2014-2 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; aile hekimleri tarafından yapılan...


25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete? de Yayımlandı.

18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ?de yayımlanan 33 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel ...


18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete? de Yayımlandı.

18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ?de yayımlanan 32 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel ...


6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete? de Yayımlandı.

18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ?de yayımlanan 31 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel ...