Son Gelir İdaresi Başkanlığı Haberleri

Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı.

Başkanlığımızca 21-22 Ocak 2015 tarihlerinde yapılan Devlet Gelir Uzmanlığı ...


Ocak 2015 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı.

23.02.2015 tarih ve DV-21/2015-1 sayılı Damga Vergisi Kanunu Sirkülerinde...


Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

23.02.2015 tarih ve VUK-71/2015-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde...


ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ Taslağı Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir.

Resmi Gazete?de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ Taslağında...


26. Vergi Haftası, 23 Şubat - 1 Mart 2015 Tarihleri Arasında Tüm Yurtta Kutlanıyor.

26. Vergi Haftası, 23 Şubat - 1 Mart 2015 tarihleri arasında...


6552 sayılı Kanunun 74 üncü Maddesine İlişkin İç Genelge Yayınlandı.

18.2.2015 tarih ve 2015/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi?nde...


Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Yayınlandı.

11.2.2015 tarih ve 2015/1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge'de...


Nakliyecilik Faaliyetine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı.

2.2.2015 tarih ve 2015/1 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde, nakliyecilik faaliyeti ile uğraşan ...


Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzları Güncellenmiştir.

Daha önce yayımlanmış olan 05/03/2013 tarihli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzları...


ÖNEMLİ DUYURU !

Yunus Emre, 2 Eylül, Battalgazi ve Taşbaşı Vergi Daireleri?nin Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı adı altında birleştirilerek tek vergi ...


Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı.

Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan...


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete?de Yayımlandı.

2015/7205 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda...


Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespitinde Bazı Çiftçilerin Mükellefiyet Durumlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete?de Yayımlandı.

31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 288 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ'nde...


Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2014 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete?de Yayımlandı.

31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 445 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ?nde...


Unutmayınız! Motorlu Taşıtlar Vergisi İlk Taksit Ödemesi Son Gün Bugün 02 Şubat 2015?tir.

2015 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. taksiti 02 Şubat 2015...


6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçlar İçin Peşin veya İlk Taksiti Ödemede Son Gün Bugün

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla getirilen imkanlardan yararlanabilmek için Kanun ...


Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Performans Programı Yayınlandı.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak üzere...


Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Açıklandı.

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından basın toplantısı...


Vergi İadesi Hakkında Sahte e-Postalara İlişkin Önemli Duyuru!

Gelir İdaresi Başkanlığı adına vergi iadesi hakkında @secureserver.net uzantılı sahte e-posta adresi kullanılarak...


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)?nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) Resmi Gazete?de Yayımlandı.

17.1.2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile...


18 Nisan 2015 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.

Başkanlığımızca ?Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği? nin ilgili maddeleri uyarınca...


3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

3568 sayılı Kanun uygulamaları konusunda çeşitli konularda bu güne kadar yayımlanmış olan 44 adet Serbest Muhasebeci ...


28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve giriş yerleri açıklandı.

28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü ...


21-22 Ocak 2015 Tarihlerinde Yapılacak Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.

Adayların öğleden önceki oturumlar için saat 09:00'da, öğleden sonraki oturumlar için ise saat 14:00'de...


Değerli Kağıtlar Kanununa Ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların 2015 Yılında Uygulanacak Satış Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete?de Yayımlandı.

31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 40 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü ...