Son Gelir İdaresi Başkanlığı Haberleri

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması? Ankara?da İmzalandı.

Bu Anlaşma uyarınca değiştirilecek bilgilerin türü ve değiştirme zamanını önceden belirleyen taraflar...


Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30?uncu maddesi hükmü gereğince...


Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi 31 Temmuz 2015 Cuma Günü Sona Eriyor

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin...


2015 Yılı Temmuz Ayında Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 2. Taksitinin Ödeme Süresi 31 Temmuz 2015 Cuma Günü Sona Eriyor

2015 yılı Mart ayı içerisinde verilen beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi ikinci taksit ödemesi...


2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

22.07.2015 tarihli ve KVK-37/ 2015-2 / Yatırım İndirimi - 26 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ...


3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan 3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde; Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin...


Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde uyarınca; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği...


Vergi Daireleri 16 Temmuz 2015 Perşembe Günü Yarım Gün Açık Bulundurulacaktır.

Konuyla ilgili Basın Bültenine ulaşmak için...


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin İkinci Tur Müzakereler Dakar?da Gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdedilmesi öngörülen...


Sahtecilik ve Dolandırıcılık Girişimlerine İlişkin Önemli Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığımıza yapılan başvuru ve şikayetlerden; mükelleflerimizi ve vatandaşlarımızı aldatmaya yönelik KDV ve vergi iadesi yapılacağı belirtilerek kredi kartı bilgilerinin istendiği...


Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile...


Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile...


Başkanlığımız Taşra Teşkilatında Mühendis, Mimar, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Şoför Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca...


10 Ekim 2015 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.

Başkanlığımızca ?Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği? nin ilgili maddeleri uyarınca ...


26. Vergi Haftasında Türkiye Genelinde Yapılan Etkinlik Sonuçları Açıklandı.

Mükelleflerde vergi uyumunu artırmak ve öğrencilerde vergi bilincini geliştirmek amacıyla...


16 Mayıs 2015 Tarihinde Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının Sözlü Sınav Tarihleri ve Sınav Giriş Yeri Açıklandı.

16 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak...


Kurumlar Vergisi Özkaynakla Finansman Teşviki Uygulamasında İndirim Oranına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete?de Yayımlandı.

30.06.2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 2015/7910 sayılı Kararname ile...


6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 4.Taksit Ödemesinde Son Gün Unutmayınız!

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ...


Tüzel Kişiliği Kaldırılan İl Özel İdarelerinin Gelirlerine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.

26/06/2015 tarihli ve 2015/4 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde; 6360 sayılı Kanunun...


Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna Uygulaması Hakkında KDV Genel Tebliği Resmi Gazete?de Yayımlandı.

27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 3 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel...


Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru

Başkanlığımızca 18 Ekim 2014 tarihinde yazılı, 26-27-28 Kasım 2014 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan...


2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı.

2014 Yılı vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi, Gayrimenkul Sermaye İradı ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin...


İkmalen, Re?sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 455 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü ...


E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen ...


E-Yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de yayımlandı.

20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 453 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ...