Son Gelir İdaresi Başkanlığı Haberleri

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı.

16 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş yazılı sınav sonucu...


Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.

14/05/2015 tarihli ve VUK-78 / 2015-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile...


KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak...


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri Gelir İdaresi Başkanlığını Ziyaret Etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Topluluğu...


Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştayı Tamamlandı.

Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştayı 2 Mayıs 2015 tarihinde...


Yeni Bir Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması İmzalanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında, 30/04/2015 tarihinde yeni bir ...


Elektronik Defter (e-Defter) Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin, Oluşturma ve İmzalanma İşlemleri 29 Mayıs 2015 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

30.04.2015 tarihli ve VUK-77 / 2015-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile...


Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

24.04.2015 tarihli ve VUK-76 / 2015-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile...


Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile ?Elektronik Defter Beratları?nın Yüklenme Süresi Uzatıldı.

22.04.2015 tarihli ve VUK-75 / 2015-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile...


16 Mayıs 2015 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.

16 Mayıs 2015 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş ...


Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) Resmi Gazete?de Yayımlanmıştır.

21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ...


ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete?de Yayımlanmıştır.

18.04.2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel ...


18 Nisan 2015 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı.

1. Grup listesine ulaşmak için...


Vergi Dairesi Müdürlerimizin Tamamına Yönelik Afyonkarahisar Semineri Başladı.

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar bünyesindeki tüm Vergi Dairesi Müdürlüklerinde görev yapan 360 vergi dairesi müdürüne yönelik ...


Türkiye Cumhuriyeti ile Çad Cumhuriyeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin Birinci Tur Müzakereler Gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Çad Cumhuriyeti arasında akdedilmesi öngörülen...


Sahte e-Postalara Dikkat!

Gelir İdaresi Başkanlığının adı kullanılarak "Vergi İadesi Bildirimi" veya "Geri Ödeme" konu başlığı ile sahte e-postaların...


6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete?de Yayımlandı.

15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde ...


2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

13.04.2015 tarihli ve KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi ? 25 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde...


Yatırım Mallarının ve Ara Malların Vadeli İthalatında KKDF Oranını Yeniden Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete?de Yayımlanmıştır.

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08/04/2015 tarihli ve 2015/7511 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile...


449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete?de Yayımlandı.

10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde...


Ev Hizmetlerinde Çalışanların Vergilendirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı.

07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde...


6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete?de Yayımlandı.

07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde ...


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete?de Yayımlanmıştır.

04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile ...


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete?de Yayımlanmıştır.

04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ...


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete?de Yayımlanmıştır.

04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 446 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ...